Bouwprojecten

Renovatie en nieuwbouw van speciale bouwwerken zoals kerkgebouwen en monumentale woningen.

Planvorming

Deal! Advies helpt bij uw planvorming voor herontwikkeling van bestaand vastgoed. Helpt bij bestemmings- planwijzigingen en schoongrond verklaringen. Bij huur/verkoop helpen wij bij het selecteren van de juiste kandidaten.

Huuradvies

Begeleiding bij en zoeken naar nieuwe onderkomens voor woon/werk plekken en (verlenging van) huurcontracten.

Netwerk B2B

In een ontspannen sfeer ontmoet een netwerk van ondernemers elkaar om de week. We leren van elkaar en indien mogelijk generen we werk.

Laatste projecten: